Nghệ An: Hợp tác xã kiểu mới ở Nghĩa Đàn

Nghệ An: Hợp tác xã kiểu mới ở Nghĩa Đàn Huyện Nghĩa Đàn hiện có 11 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 1 hợp tác xã hoạt động theo Luật HTX năm 2012 là Hợp tác xã Phủ Quỳ, xã Nghĩa Hiếu. Tuy mới ra đời nhưng Hợp tác xã Phủ Quỳ đã chứng tỏ được vai trò bà đỡ cho những xã viên ở đây. Đó là chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất, những ứng dụng KHKT, tìm thị trường cho sản phẩm. 

dhbieuV

banner ảnh đại hội

tim hieu luat htx kieu moi

hđ của chủ tịch

portal

bhxh

e.tv

Logo VicCorp

truong-boi-duong-can-bo

thanhnien

netc

mynghe

bacbo

bao