Chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị 19 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX

Chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị 19 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX

Chiều 23/5, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam đã có buổi tiếp đón và làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQ) về việc chuẩn bị tổ chức Sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ (về việc đẩy mạnh  triển khai thi hành Luật HTX) và đề án phát hành cuốn sách những HTX kiểu mới điển hình trong năm 2015- 2016.

Đọc thêm...
 

Chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị 19 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX

Chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị 19 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX Chiều 23/5, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam đã có buổi tiếp đón và làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQ) về việc chuẩn bị tổ chức Sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ (về việc đẩy mạnh  triển khai thi hành Luật HTX) và đề án phát hành cuốn sách những HTX kiểu mới điển hình trong năm 2015- 2016.

dhbieu lien minh

timhieuluat kieu moi

hđ của chủ tịch

1 2

portal

bhxh

e.tv

Logo VicCorp

truong-boi-duong-can-bo

thanhnien

netc

mynghe

bacbo

bao