website thành viên

PDF.InEmail

DANH SÁCH WEBSITE CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC LIÊN MINH HTX VIỆT NAM
STT Tên ĐƠN VỊ Website
1 Quỹ Hỗ trợ Phát triển HTX
2 Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường www.coste.org.vn
3 Trung tâm Các chương trình kinh tế- xã hội
4 Trung tâm Thông tin HTX Việt Nam
5 Thời báo Kinh doanh http://thoibaokinhdoanh.vn/
6 Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng và dịch vụ 
7 Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX và
Doanh nghiệp vừa và nhỏ Miền Nam
www.socencoop.org.vn
8 Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DNN&V
Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên
www.scsc.org.vn
9  Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác http://www.iced.vn/
10 Trường Bồi dưỡng cán bộ http://www.vicemvn.edu.vn/
11 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương http://www.netc-vca.edu.vn/
12 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam http://www.vcth.edu.vn/
13 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bắc Bộ bacbo.edu.vn
14 Trường Trung cấp Nghề Kinh tế Kỹ thuật
Miền Trung - Tây Nguyên
http://tcnmttn.edu.vn/
15 Trường Trung cấp Nghề và Đào tạo cán bộ HTX
 miền Nam
http://www.svct.edu.vn/
16 Công ty TNHH Nhà nước MTV đầu tư TM
và dịch vụ Thắng Lợi VICTORIA
http://victoriatour.vn
17 Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ & XNK (EXSECO)
18 Công ty XNK & đầu tư IEI
19 Công ty TNHH MTV Đầu tư và
Phát Triển Kinh Tế Hợp Tác Miền Trung Tây Nguyên
http://www.cedicmientrung.vn
20 Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng & Dịch vụ HTX
 Việt Nam INCOSECOO
DANH SÁCH WEBSITE CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ CÁC TỈNH
STT Tên LM tỉnh, TP Website
1 Bà Rịa - Vũng Tàu http://lienminhhtx.baria-vungtau.gov.vn/
2 Bến Tre http://bentreca.vn/
3 Bình Dương http://binhduongcoop.org.vn/
4 Bình Thuận http://lmhtx.binhthuan.gov.vn/
5 Cà Mau http://lienminhhtx.camau.gov.vn/
6 Đắk Lắk http://www.lmhtxdaklak.org.vn/
7 Đắk Nông http://lmhtx.daknong.gov.vn/
8 Hà Tĩnh http://lienminhhtxhatinh.org/
9 Hải Dương http://lienminhhtxhaiduong.org.vn/
10 Kiên Giang http://lmhoptacxa.kiengiang.gov.vn/
11 Long An http://www.lienminhhtxlongan.com/
12 Nghệ An http://www.lmhtx.nghean.gov.vn/
13 Ninh Bình http://www.lmhtxninhbinh.org.vn/
14 Phú Thọ http://lmhtxphutho.org.vn/
15 Quảng Bình http://lienminhhtxqb.org.vn/
16 Quảng Nam http://www.lmhtxqnam.org.vn/
17 Quảng Trị http://lienminhquangtri.vn/
18 Thái Nguyên http://lienminhhtxtn.com.vn/
19 Thừa Thiên Huế http://www.lmhoptacxatthue.com.vn/
20 Tiền Giang http://lmhtx.tiengiang.gov.vn/
21 Trà Vinh http://travinh.gov.vn/wps/portal/lmhtx
22 Vĩnh Long http://www.lienminhhtx.vinhlong.gov.vn/
23 Yên Bái http://lienminhhtxyenbai.org.vn/
24 Phú Yên http://phuyencoop.org.vn/
25 Đà Nẵng http://www.lmhtx.danang.gov.vn/
26 Hải Phòng http://lienminhhtxhaiphong.org.vn/
27 Hà Nội http://lienminhhtx.hanoi.gov.vn/
28 TP HCM www.lmhtx.hochiminhcity.gov.vn
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

db676fed901a7044290b

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao