Quốc tế

Các tổ chức thành viên của Liên minh HTX Quốc tế (ICA)

Các tổ chức thành viên của Liên minh HTX Quốc tế (ICA)

Đọc thêm...

 
 

Lịch sử hình thành và phát triển của phong trào hợp tác xã quốc tế

Liên minh Hợp tác xã quốc tế (International Cooperative Alliance) được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1895 tại thủ đô Luân Đôn nước Anh và tổ chức Đại hội lần thứ nhất tại đây. 

Đọc thêm...

 
 

websites

baner hội nghị bT

hoicho

hđ của chủ tịch

portal

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao