Cẩm nang

PDF.InEmail

CẨM NANG

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC XÃ

Trung ương

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cấp tỉnh/thành phố

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH KINH TẾ TẬP THỂ

- Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về Kinh tế tập thể

- Luật Hợp tác xã 2012

- Nghị định 193 quy định một số điều Luật HTX 2012

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn một số điều Luật HTX 2012

DANH BẠ WEBSITES HỮU ÍCH

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

- Cục bảo vệ thực vật

- Cục Chăn nuôi

- Tổng cục Lâm nghiệp

- Tổng cục Thủy sản

- Cục trồng trọt

- Cục thú y

Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối

- Cục QL chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

- Trung tâm Khuyến nông quốc gia

- Trang web cung cấp nhiều bài viết về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Tin mới hơn:

websites

baner hội nghị bT

hoicho

hđ của chủ tịch

portal

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao