Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp ở Lai Châu: Những bước đi vững chắc

PDF.InEmail

Sau 3 năm triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, các cấp, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện và đạt kết quả quan trọng. Góp phần đổi thay nhận thức của người dân trong phát triển sản xuất theo hướng đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả... Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngay sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, các sở, ngành cùng chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu trong phạm vi quản lý, nội dung thực hiện sát với nhu cầu của từng địa phương. Tỉnh cũng bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình như: Hỗ trợ phát triển sản xuất (theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/8/2016); Chương trình 135/CP (phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa), Chương trình 30a/CP (hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo)… để triển khai thực hiện. Những “nút thắt” trong triển khai Đề án từng bước được tháo gỡ thông qua việc UBND tỉnh phê duyệt các Đề án Phát triển cây mắc ca (Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 26/12/2016); Phát triển cây quế (Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 15/9/2016); Dự án: Quy hoạch phát triển vùng kinh tế sông Đà (Quyết định số 1199/QĐ-UBND tỉnh ngày 22/10/2015); Trồng rừng thay thế; Phát triển cây cao su, ăn quả, nuôi các lồng; Đầu tư xây dựng 3 hồ chứa thuỷ lợi; Cải tạo các cánh đồng tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới. Bước đầu hỗ trợ làm đường nội đồng và thuỷ lợi... Nhờ đó đến nay, các nội dung Đề án đều được các địa phương triển khai một cách chủ động, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Từng bước khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, chuyển nền nông nghiệp quảng canh, tự cung tự cấp sang thâm canh và sản xuất hàng hóa.

Chè là một trong những sản phẩm chủ lực góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong ảnh: Nông dân xã San Thàng, thành phố Lai Châu thu hái chè.

 

Ngoài ra, tỉnh cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận đất đai và nguồn vốn. Các địa phương trong tỉnh tích cực vận động người dân tập trung phát triển sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả bền vững, đảm bảo môi trường, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế từng vùng, theo Đề án. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất trên cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên kết “bốn nhà”, đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị nông sản, đảm bảo lợi ích cho người nông dân.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, sản lượng cây lương thực có hạt. Diện tích đất trồng lúa ruộng năm 2017 đạt 29.124,3ha, vượt 2.075ha so với mục tiêu Đề án. Sản lượng đạt 141.460 tấn, vượt 5.971 tấn. Triển khai vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Đề án đặt ra. Điển hình như: diện tích chuối đạt 3.669ha (đến năm 2017 vượt 40ha), cây ăn quả có múi 508,5ha (vượt 358,5ha), cây ôn đới 474ha (vượt 324ha), diện tích chè trồng mới đạt 2.020ha (vượt 1.530ha), cây mắc ca 695,5ha (vượt 505,5ha), cây cao su đạt 13.220ha (diện tích đưa vào khai thác 1.560 ha, sản lượng ước đạt 733 tấn mủ khô). Nuôi cá lồng (hồ thủy điện) đạt trên 66.000m3 (vượt trên 65.000m3 )... Đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: sản xuất lúa hàng hóa tại Phong Thổ, Tân Uyên; vùng thâm canh chuối tại huyện  Phong Thổ; cây ăn quả có múi và cây ôn đới tại huyện Tam Đường; sản xuất chè tại huyện Tân Uyên, Tam Đường; cây mắc ca tại huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu... Nuôi cá lồng trên hồ thủy điện tại huyện Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn... Nhiều sản phẩm nông nghiệp đã được xác nhận thương hiệu hàng hóa như: gạo Tẻ râu Phong Thổ; chè Tam Đường, chè Tân Uyên... góp phần nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân.

Không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống người dân, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của các doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn, ông Phan Thanh Biện – Phó Giám đốc Công ty Cao Su Lai Châu II cho biết: “Đề án đã tạo sự hài hòa lợi ích một cách vững chắc giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; tạo cho doanh nghiệp chúng tôi niềm tin và động lực tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Đến nay, Công ty đang quản lý và chăm sóc 4.706,57ha thuộc địa phận 4 huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè. Năm 2017 Công ty đã cạo mủ 67,74ha cao su (trồng từ năm 2010), năm 2018 sẽ cạo mủ 111,82ha. Ngoài quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tay nghề cho công nhân, Công ty còn xây dựng các công trình cơ bản phục vụ nhu cầu sinh hoạt và làm việc của cán bộ, công nhân viên lao động như: nhà công nhân, nhà khách, nhà trẻ, công trình vệ sinh, nhà ăn… Chuẩn bị đầy đủ bảo hộ lao động, dụng cụ, vật tư khai thác như: quần áo, dao cạo mủ, kiềng, chén, máng… Chi trả kịp thời tiền lương, thưởng, các chế độ chính sách cho người lao động; mức thu nhập bình quân hiện tại của Công ty đạt 4-6 triệu đồng/người/tháng. Kết quả đó cũng là nhờ phần lớn chính sách khuyến khích từ Đề án này”.

Một trong những kết quả nổi bật Đề án mang lại là đã khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên (đất, nước, rừng..); giảm thiểu tác động bất lợi về môi trường do việc khai thác tài nguyên, khoáng sản làm ảnh hưởng đến sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Khuyến khích áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp. Từng bước thay đổi tư duy và nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp, lựa chọn các đối tượng cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để sản xuất theo vùng, tạo ra sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập thay vì sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp. Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm ngành và bình quân lương thực trên đầu người qua các năm: GDP nông lâm nghiệp thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) năm 2017 đạt 3.184.780,79 tỷ đồng, bình quân lương thực trên đầu người đạt 480kg/người/năm. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều ngành nghề như miến dong, chè, gạo đặc sản… được khôi phục và mở rộng, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, góp phần giảm nghèo bền vững ở nông thôn.

Đồng chí Hà Văm Um – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành Nông nghiệp đạt từ 5,4 – 5,6% (năm 2017 tốc độ tăng trưởng đạt 5,6%), giữ vững an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, đạt mục tiêu Đề án đặt ra. Kinh tế ngành Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định, cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo hình thức trang trại, gia trại, khu nông nghiệp công nghệ… đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Định hướng tổ chức sản xuất có sự gắn kết chặt chẽ từ phát triển vùng nguyên liệu tập trung đến chế biến, bảo quản tại chỗ gắn với thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đề án còn bộc lộ một số tồn tại như: Hình thức tổ chức sản xuất chậm được đổi mới; sự tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế... Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp chủ yếu được triển khai trên lĩnh vực trồng trọt, đối với lĩnh vực chăn nuôi thủy sản và lâm nghiệp tốc độ tái cơ cấu diễn ra còn chậm. Vì vậy việc chuyển dịch cơ cấu trồng trọt - chăn nuôi, thủy sản - lâm nghiệp khó đạt được mục tiêu từ 47 - 29 - 24% năm 2014 lên 42 - 30 - 28% vào năm 2020 ( năm 2017 tương ứng đạt 67,5 - 17,7 - 14,8%).

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ hiệu quả hơn cho sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất giữa người dân với tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm giải quyết hiệu quả từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm...Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đàn đại gia súc theo hướng bán chăn thả đối với các địa phương có thế mạnh về đồi rừng, đất trồng cây thức ăn thô xanh; phát triển đàn lợn và gia cầm theo hướng chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… Đóng góp tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo báo Lai Châu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

db676fed901a7044290b

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao