Thành viên
Kết quả hình ảnh cho lúa

Thống kê hoạt động phát triển HTX theo khu vực năm 2017

Qua báo cáo thống kê của Liên minh HTX 63 tỉnh, thành phố và các sở ngành liên quan có thể thấy tình hình hoạt động SXKD của các HTX trong từng khu vực đã và đang thay đổi tích cực.

Đọc thêm...

 
 

Số liệu các HTX tham gia thành viên Liên minh đến tháng 6 năm 2015

Số liệu các HTX tham gia thành viên Liên minh đến tháng 6 năm 2015

Đọc thêm...

 
 

Số liệu các HTX tham gia thành viên Liên minh năm 2014

Tình hình htx tham gia thành viên Liên minh năm 2014

Đọc thêm...

 
 
alt

Số liệu các HTX tham gia thành viên Liên minh năm 2012

Tình hình htx tham gia thành viên Liên minh năm 2012

Đọc thêm...

 
 

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.bản tin KTHT

websites

gopy

baner hội nghị bT

 

hoicho

portal

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao