VCA tổ chức lễ kỷ niệm ngày HTX Quốc tế (Coops Day) 7/7/2018

Sáng ngày 7/7, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm ngày HTX Quốc tế lần thứ 96, năm 2018.

Tham dự có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông Dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đại diện các Bộ, ngành TW; ông  Change-Hee Lee, giám đốc tổ chức quốc tế ILO tại Việt Nam,  đại diện các tổ chức nước ngoài DGRV, GIZ, SNV Hà Lan...; cùng đại diện Liên minh các tỉnh, thành phố, các HTX tiêu biểu.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Ủy ban MTTQ VN phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Hàng năm, vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng bảy, gần 1,2 tỷ thành viên của hợp tác xã và người lao động trong khu vực hợp tác trên toàn thế giới lại vui mừng kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế (Coops Day) của Liên minh Hợp tác xã quốc tế và Liên Hợp Quốc để ghi nhận và chúc mừng những đóng góp của phong trào hợp tác xã trong xu thế phát triển của thế giới.

Ngày 7 tháng 7 năm 2018 là ngày Hợp tác xã quốc tế lần thứ 96 của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế và lần thứ 24 của Liên Hợp Quốc với chủ đề được lựa chọn là “Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Đến nay, với số lượng trên 20 nghìn hợp tác xã, hơn 93 nghìn tổ hợp tác và gần 60 liên hiệp hợp tác xã, khoảng 13 triệu thành viên, tạo việc làm cho hơn 30 triệu người, khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã của Việt Nam đã đóng góp đáng kể trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn với các loại hình phát triển đa dạng, đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế - xã hội gắn với chuỗi giá trị, đóng góp quan trọng vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập của người dân, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bao trùm, kinh tế chia sẻ ở địa bàn nông thôn.

Ông Change Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Quốc tế ILO tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết: Liên minh HTX Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác phát triển của Liên minh Hợp tác xã quốc tế, Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á - TBD. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm quốc tế hợp tác xã của Liên hợp quốc; đẩy mạnh công tác thông tin – tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ví trị, bản chất và sự cần thiết khách quan của kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước.

Quang cảnh tại buổi lễ kỷ niệm

Trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các Quyết định và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành trong năm 2018 về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; xu hướng kinh tế hợp tác, hợp tác xã đóng vai trò ngày càng quan trọng, từng bước trở thành một trong những trụ cột của kinh tế - xã hội đất nước; Liên minh HTX Việt Nam đã đặt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, giai đoạn 2018 - 2020 cụ thể:

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nhanh và bền vững, với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; củng cố và nâng cao hiệu quả các hợp tác xã đang hoạt động; đẩy mạnh xây dựng các hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, địa phương có khả năng tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 

Hằng năm, thành lập mới ít nhất 5.000 tổ hợp tác, thành lập mới từ 2.300 hợp tác xã trở lên, xây dựng 1.000 hợp tác xã  sản xuất gắn với chuỗi giá trị; số lượng cán bộ quản lý hợp tác xã tham gia đào tạo, bồi dưỡng tăng 30%; số lượng thành viên và thu nhập của thành viên hợp tác xã tăng 15%; số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả tăng 10%. Đến năm 2020, cả nước có hơn 100.000 tổ hợp tác, 30.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, trong đó 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; 85% số xã có hợp tác xã, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả chiếm 70%; 100% cán bộ quản trị của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị hợp tác xã; số lượng thành viên hợp tác xã 10 triệu người; 50% tổng số hợp tác xã được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Quang cảnh tại buổi lễ kỷ niệm

Trong giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo, ưu tiên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng đến hợp tác về kinh tế giữa các hợp tác xã của Việt Nam và các hợp tác xã các nước, với các tổ chức quốc tế, đại sứ quán của các nước, các tổ chức, tập đoàn kinh tế nhằm trao đổi kinh nghiệm quốc gia và quốc tế trong phát triển hợp tác xã, khai thác, huy động những nguồn lực thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, tăng quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh liên kết chuỗi giá trị ngành hàng, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, tạo sức lan tỏa và phát triển kinh tế hợp tác xã nhanh và bền vững.

Quang cảnh tại buổi lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến HTX, THT thế giới và Liên minh HTX VN, chúc cho phong trào HTX ngày càng phát triển thịnh vượng. Đồng chí cũng đánh giá cao chủ đề ngày HTX quốc tế năm 2018, “Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác”, mong rằng Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTHT, HTX nhằm đưa KTHT, HTX phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp này đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, giúp đỡ, hợp tác đến từ các Đại sứ và Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tới phong trào hợp tác xã tại Việt Nam; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, các đoàn thể ở trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị và cá nhân hướng đến phát triển khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở Việt Nam.

Liên minh HTX Việt Nam trao tặng bằng khen vì sự nghiệp phát triển HTX ở Việt Nam cho một số tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam- Nguyễn Ngọc Bảo tặng bằng khen cho ông Change Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Quốc tế ILO tại Việt Nam

Trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, cộng tác và hợp tác nhiều hơn nữa, luôn sẵn sàng là đối tác hợp tác quan trọng của các tổ chức quốc tế, đại sứ quán của các nước, các tổ chức, tập đoàn kinh tế  trong quá trình đổi mới và phát triển khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương, thực hiện thành công, bền vững và hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trung tâm thông tin HTX Việt Nam (Vicocen)

 


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Đ/c: Dương Đình Nghệ , Yên Hòa , Cầu Giấy , Hà Nội.

Tel: 080 49711

Fax: (84-4) 8431683 / Email:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Tel: 080 49251

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Phát thanh truyền hình và TTDT thuộc Bộ Thông tin truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam