Tổng kết Khối thi đua các Ban, đơn vị tham mưu Liên minh HTX Việt Nam

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Khối thi đua các Ban tham mưu Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX VN phát biểu tại hội nghị

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Phùng Khánh Toản, Trưởng Ban Tuyên truyền – Thông tin, Trưởng khối thi đua các Ban tham mưu; trưởng phó các Ban tham mưu trong khối thi đua.

Năm 2018, là năm Liên minh HTX Việt Nam, tập trung chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động lớn, với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX. Tình hình kinh tế hợp tác, HTX có chuyển biến tích cực so với năm 2017; tập trung triển khai, thực hiện nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 3/8/2018 và các chương trình hành động đã ban hành; Triển khai các Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết đính số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 - Thực hiện Đề án xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, HTX, các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả;

Đồng chí Phùng Khánh Toản trưởng khối thi đua các Ban, đơn vị tham mưu phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2018, Ban Tuyền truyền – Thông tin là Trưởng khối thi đua các Ban tham mưu, Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam làm phó khối. Nhìn chung, trong năm 2018, các đơn vị trong khối thi đua tích cực triển khai nhiệm vụ, kế hoạch, phát động phong trào và đăng ký thi đua; ổn định bộ máy tổ chức, sắp xếp cán bộ để triển khai công việc, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai.

Đại diện các ban tham mưu phát biểu tại hội nghị

Khối các đơn vị, ban tham mưu Liên minh HTX Việt Nam tích cực hưởng ứng Kế hoạch phát động thi đua yêu nước của Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2017 đến năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, dáng tạo thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX và Liên minh HTX các cấp, góp phần xây dựng nông thôn mới”; các phong trào thi đua chào mừng những ngày lễ kỷ niệm quan trọng của ngành, của dân tộc, đặc biệt tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10-2018)…toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Khối thi đua các Ban Tham mưu đã tích cực thi đua, làm việc với chất lượng, hiệu quả cao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, năm 2018 vừa qua, lãnh đạo các Ban và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên các Ban tham mưu Liên minh HTX Việt Nam, các hoạt động được triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực, hầu hết các chương trình công tác đề ra đều đạt kết quả tốt có chất lượng, đảm bảo yêu cầu đề ra như báo cáo trên; công tác thi đua khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả khen thưởng, hướng việc khen thưởng tới người lao động, làm việc trực tiếp, qua đó, đã kịp thời động viên được tinh thần thi đua trong làm việc, công tác của cán bộ, viên chức và người lao động các Ban, đơn vị tham mưu Liên minh HTX Việt Nam.

Quang cảnh tại hội nghị

Tuy nhiên, việc triển khai quy chế thi đua còn chậm; việc đăng ký thi đua một số đơn vị còn chậm. Mỗi đơn vị trong khối có cơ cấu tổ chức, cũng như chức năng và nhiệm vụ, điều kiện khác nhau, do đó, triển khai công tác thi đua trong khối vẫn còn những hạn chế nhất định.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 khối thi đua các Ban, đơn vị tham mưu thống nhất bình xét và đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam khen thưởng 09 tập thể, 10 cá nhân nhận bằng khen của Ban Chấp hành nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Liên minh HTX VN 29/10/1993 – 29/10/2018; và 01 tập thể, 02 cá nhân nhận bằng khen của Ban Chấp hành sơ kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, trong năm 2019, các đơn vị trong khối tập trung phấn đấu: tiếp tục triển khai Quyết định của Liên minh HTX Việt Nam về thi đua khen thưởng trong hệ thống; phát động phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức về công tác thi đua, cùng nhau thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị đã bầu Văn phòng Liên minh HTX VN là trưởng khối thi đua các Ban, đơn vị tham mưu và Ban Tổ chức Cán bộ là phó khối thi đua năm 2019.

Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền


LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Đ/c: Dương Đình Nghệ , Yên Hòa , Cầu Giấy , Hà Nội.

Tel: 080 49711

Fax: (84-4) 8431683 / Email:

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam