Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp với các Sở, ngành (2016-2020)

PDF.InEmail

Chiều ngày 24/5 Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX với Sở NN&PTNT, Hội nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình.

alt

Đồng chí Trần Văn Thành, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành

Nội dung của Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX; Phối hợp tham mưu đề xuất, kiến nghị ban hành, bổ sung và thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX; Phối hợp xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực quy mô lớn, có sức lan tỏa; Phối hợp tổ chức các các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, đào tạo nghề cho thành viên, người lao động trong các HTX và THT; Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa của các HTX, THT; Tổ chức các phong trào thi đua cho các đoàn viên, hội viên, thành viên và người lao động trong các HTX, Liên hiệp HTX, THT. Lựa chọn và tôn vinh các nhân tố điển hình tiên tiến đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Mục tiêu của chương trình phối hợp: hàng năm thành lập mới từ 35 HTX trở lên, trong đó ít nhất có 15 - 20 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp; Xây dựng và phát triển các mô hình HTX kiểu mới hoạt động gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có quy mô lớn, có sức lan tỏa, mô hình liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân thông qua HTX, THT; Thành lập từ 01 Liên hiệp HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị hàng hóa lớn có sức lan tỏa trở lên; các xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có HTX hoạt động hiệu quả có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững.Đến dự có các đồng chí Giám đốc, Thủ trưởng và chuyên viên các Sở, ngành; Lãnh đạo và Trưởng các phòng chuyên môn Liên minh HTX tỉnh.

Trên cơ sở nội dung đã ký kết, hằng năm, Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình và các ngành, đoàn thể xây dựng, thống nhất kế hoạch triển khai, tổ chức đánh giá thực hiện chương trình phối hợp theo nội dung đã ký kết. Giao các phòng, ban chuyên môn là đầu mối chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp, phối hợp, đôn đốc. trong quá trình thực hiện có vướng mắc sẽ cùng thống nhất và điều chỉnh.

Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

db676fed901a7044290b

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao