Biểu mẫu báo cáo

PDF.InEmail

Biểu mẫu báo cáo định kỳ tình hinh kinh tế hợp tác, Hợp tác xã. Kèm thèo Quyết định số 1120/QĐ-LMHTXVN ngày 26/10/2018 của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về việc lập và gửi báo cáo định kỳ tình hình kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thành phố.

link download: 

- Báo cáo tháng: gửi vào 20 hàng tháng (biểu 1)
- Báo cáo quý: gửi vào ngày 20 của tháng cuối quý (biểu 2)
- Báo cáo 6 tháng đầu năm: gửi vào ngày 15 tháng 6 (biểu 3, 5)
- Báo cáo nămgửi vào ngày 30 tháng 11 (biểu 4, 5)
- Báo cáo hoạt động của Liên minh: gửi vào ngày 15 tháng 6, 30 tháng 11 (biểu 5)

 

Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

db676fed901a7044290b

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao